Poskytované informace 2014

Dopravní situace na ulici Jihlavské v Brně dne 13. 9. 2014 kolem 13:00 hod.

23.09.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 30/2014 Datum doručení žádosti dne: 13. 9. 2014  Informace byla poskytnuta dne: 19. 9. 2014 Záznam o poskytnutí informace: MPB zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v souladu se...[více]

Zaevidování rušení nočního klidu z areálu jednoty Orel dne 6. 9. 2011

18.09.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 29/2014 Datum doručení žádosti dne: 11. 9. 2014 Informace byla poskytnuta dne: 17. 9. 2014  Záznam o poskytnutí informace: Na základě Vašeho oznámení na revír Tábor MPB o rušení nočního klidu...[více]

Rušení nočního klidu

18.09.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 28/2014 Datum doručení žádosti dne: 9. 9. 2014  Informace byla poskytnuta dne: 15. 9. 2014  Záznam o poskytnutí informace: Na základě Vašich oznámení na stále se opakující rušení...[více]

Pracovní doba jmenovaných strážníků dne 8. 6. 2007

18.09.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 27/2014 Datum doručení žádosti dne: 8. 9. 2014  Informace byla poskytnuta dne: 12. 9. 2014 Záznam o poskytnutí informace: MPB oprávněně nedisponuje údaji o pracovní době strážníků sedm let...[více]

Zrušení veřejné zakázky

18.09.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 26/2014 Datum doručení žádosti dne: 2. 9. 2014, stížnost dne 22. 9. 2014  Informace byla poskytnuta dne: 9. 9. 2014 a následně 30. 9. 2014  Záznam o poskytnutí informace: Zadavatel si...[více]

Oznámená událost

29.08.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 25/2014 Datum doručení žádosti dne: 24. 8. 2014 Informace byla poskytnuta dne: 27. 8. 2014  Záznam o poskytnutí informace: Dopravní událost Vámi oznámená dne 23. 8. 2014 je MPB evidována pod...[více]