K poskytování právních služeb MPB

10.01.2013 | Poskytované informace 2013

Číslo jednací: 106 – 01/2013
Datum doručení žádosti dne: 28. 12. 2012 
Informace byla poskytnuta dne: 4. 1. 2013    

Záznam o poskytnutí informace:

MPB k poskytování právních služeb MPB nebo jejím zaměstnancům eviduje:

1/ Dohodu o spolupráci a právní pomoci
smluvní strany: MPB a JUDr. Josef Tobiška, advokát
předmět: závazek na základě svobodného rozhodnutí zaměstnanců MPB a na náklady zaměstnance úplatně poskytovat úkony právní pomoci spočívající zejména v právní pomoci ve věcech občanskoprávních i trestních s ohledem na předmět dohody bez finančního objemu pro MPB
uzavřeno dne: 2. 8. 2005
na dobu: neurčitou

2/ Smlouvu o právní pomoci
smluvní strany: MPB a MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
předmět: poskytování právní poradenství zejména v oblasti veřejného investování v souladu se zákonem o veřejných zakázkách do max. finančního objemu: 2.000.000 Kč bez DPH 
uzavřeno dne: 12. 1. 2009
na dobu: neurčitou

3/ Smlouvu o poskytování právních služeb
smluvní strany: MPB a JUDr. Radek Ondruš, advokát
předmět: závazek dokončení jím započaté a probíhající soudní kauzy se slovenským občanem, který zažaloval Statutární město Brno o náhradu nemajetkové újmy
finanční objem: paušální smluvní jednorázová odměna ve výši 10.000 Kč  
uzavřeno dne: 18. 5. 2011
na dobu: určitou do ukončení probíhající soudní kauzy

4/ Smlouvu o poskytování právních a poradenských služeb
smluvní strany: MPB a JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D, advokát
předmět: poskytování právních a poradenských služeb zejména v oblasti pracovního a správního práva
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách do max. finančního objemu: 1.999.000 Kč bez DPH 
uzavřeno dne: 16. 12. 2011
na dobu: neurčitou

5/ Smlouvu o poskytování právní pomoci
smluvní strany: MPB a JUDr. Běla Sedláčková, advokátka
předmět: poskytování právní pomoci v oblasti trestního práva
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách se stanoveným max. finančním objemem: 475.000 Kč bez DPH 
uzavřeno dne: 11. 12. 2012
na dobu: určitou do vyčerpání finanční částky

Čerpání financí z uvedených smluv probíhá v souladu se schváleným rozpočtem MPB, kdy pro rok 2013 je vyčleněn finanční objem 125.000 Kč včetně DPH. Z tohoto objemu jsou vykrývány nejen požadavky na právní služby, konzultace,
ale také i úhrada znalečného.