Měření rychlosti

15.07.2013 | Poskytované informace 2013

Číslo jednací: 106 – 31/2013Datum doručení žádosti dne: 3. 7. 2013 Informace byla poskytnuta dne: 9. 7. 2013Záznam o poskytnutí informace odkazem na zveřejněné informace Obsah žádosti týkající se otázky radarů a úsekových...[více]

Rušení nočního klidu dunivou hudební produkcí dne 21. a 22. 6. 2013

02.07.2013 | Poskytované informace 2013

Číslo jednací: 106 – 30/2013 Datum doručení žádosti dne: 24. 6. 2013  Informace byla poskytnuta dne: 1. 7. 2013Záznam o poskytnutí informace:Na základě Vašeho oznámení na MPB, že po 22. hodině dochází k rušení...[více]

Vývoj MPB za období r. 2002 až 2012

25.06.2013 | Poskytované informace 2013

Číslo jednací: 106 – 29/2013 Datum doručení žádosti dne: 17. 6. 2013  Informace byla poskytnuta dne: 21. 6. 2013 odkazem a 25. 6. 2013      Záznam o poskytnutí informace:K bodu 1 a 2...[více]

Vylepení samolepky MPB

17.06.2013 | Poskytované informace 2013

Číslo jednací: 106 – 27/2013 Datum doručení žádosti dne: 31. 5. 2013  Informace byla poskytnuta dne: 11. 6. 2013Záznam o poskytnutí informace:K Vašim třem otázkám uvádím, že samolepka „Zavírejte dveře!“ byla...[více]

Činnost MPB k oznámeným vozidlům

17.06.2013 | Poskytované informace 2013

Číslo jednací: 106 – 26/2013Datum doručení žádosti dne: 1. 6. 2013 Informace byla poskytnuta dne: 14. 5. 2013 Záznam o poskytnutí informace:MPB plní úkoly ze zákona a ve smyslu ustanovení § 2 odst. d) zákona č. 553/1991 Sb., o...[více]

Výběrové řízení

12.06.2013 | Poskytované informace 2013

Číslo jednací: 106 – 28/2013 Datum doručení žádosti dne: 3. 6. 2013  Informace byla poskytnuta dne: 10. 6. 2013 Záznam o poskytnutí informace:V souvislosti s výběrovým řízením na obsazení pracovní pozice...[více]