Zveřejnění 4 smluv o poskytování právních služeb MPB

20.02.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 06/2013
 Datum doručení žádosti dne: 31. 1. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 11. 2. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

MPB poskytuje přílohou plné znění smluv týkajících se právních služeb pro MPB nebo zaměstnance MPB uzavřené MPB, konkrétně:

- Dohodu o spolupráci a právní pomoci uzavřenou dne 2. 8. 2005 se smluvní stranou JUDr. Josefem Tobiškou, advokátem,

- Smlouvu o poskytování právních a poradenských služeb uzavřenou dne 16. 12. 2011 se smluvní stranou JUDr. Ing. Petrem Machálkem, Ph.D, advokátem,

- Smlouvu o poskytování právní pomoci uzavřenou dne 11. 12. 2012 se smluvní stranou JUDr. Bělou Sedláčkovou, advokátkou

a Smlouvu o poskytování právních služeb uzavřenou dne 18. 5. 2011 se smluvní stranou JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem. Osobní údaje žalobce, jež tato smlouva obsahuje, jsou znepřístupněny a v souladu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám bude zasláno rozhodnutí o odmítnutí zpřístupnění osobních údajů žalobce, neboť jde o informace nepřípustné.