Vyplacené platy v letech 2005 až 2012

14.02.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 03/2013
 Datum doručení žádosti dne: 21. 1. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 4. 1. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

Ředitelům MPB byly v letech 2005 až 2012 vyplaceny za 8 let hrubé platy v celkové výši 7.702.523 Kč, z toho odměny v celkové výši 1.025.000 Kč.

Zaměstnancům MPB zařazeným v 11. platové třídě nebo vyšší byly
v letech 2005 až 2012 vyplaceny hrubé platy za 8 let v celkové výši 85.708.446 Kč, z toho odměny v celkové výši 4.864.800 Kč.

V hrubých platech jsou zahrnuty i vyplacené platy za práci přesčas, příplatky, odměny za pracovní pohotovost a jiné náhrady podle zákoníku práce.