Veřejné zakázky

19.07.2012 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 09/2012
 Datum doručení žádosti dne: 16. 7. 2012
 Informace byla poskytnuta dne: 19. 7. 2012

Záznam o poskytnutí informace odkazem
na zveřejněné informace:

Městská policie Brno, IČ 44992785, DIČ CZ44992785, publikuje realizované veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Informace, zda byly vypsány a proběhla výběrová řízení týkající se některé z následujících oblastí: nástrojů Business Intelligence, manažerského informačního systému, datového skladu, reportingových a analytických systémů, tvorby portálů, systémů a nástrojů datové integrace a vizualizace dat, jsou dostupné na naší internetové adrese http://www.mpb.cz/ pod Úvodní stranou na stránkách „Veřejné zakázky“.

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, není stanovena povinnost sdělovat informace k budoucím rozhodnutím. Přesto k požadované informaci, zda Městská policie Brno plánuje vypsání takové veřejné zakázky, uvádíme, že v současné době nepředpokládáme, že by se v tomto nebo příštím roce řešily tyto Vámi uvedené rozsáhlé agendy dodavatelským způsobem.