Uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci

20.02.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 07/2013
 Datum doručení žádosti dne: 31. 1. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 11. 2. 2013     

Záznam o poskytnutí informace:

Uzavření smlouvy mezi MPB a advokátní kanceláří JUDr. Běly Sedláčkové předcházelo provedení průzkumu trhu, při kterém byly poptány 4 subjekty zabývající se poskytováním právních služeb.        

Průzkum trhu proběhl v období 48. a 49. kalendářního týdne roku 2012.

Byly poptány tyto subjekty:

  • Společná advokátní kancelář, JUDr. Miloslav Petržela, Kobližná 19, 602 00 Brno,
  • Advokátní kancelář Tesařová & Kubíková s.r.o., Bohunická 517/55, 619 00 Brno,
  • Advokát Mgr. Petr Šívara, Dolní Louky 7, 635 00 Brno,
  • JUDr. Běla Sedláčková, advokátka, Václavská 2, 603 00 Brno.

Kritérii pro hodnocení byly nabídková cena a reference z oblasti trestního práva.

Byla podána jedna nabídka, kterou přikládám v  naskenované kopii . Na základě této nabídky byla následně dne 11. 12. 2012 uzavřena smlouva č. 0082 12 17 00068 s JUDr. Bělou Sedláčkovou.