Směrnice ředitele o přijímání, evidování a vyřizování stížností

29.01.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 04/2013
 Datum doručení žádosti dne: 28. 1. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 28. 1. 2013 

Záznam o poskytnutí informace:

MPB poskytuje přílohou znění Interní směrnice ředitele MPB č. 3/2006 o přijímání, evidování a vyřizování stížností, která je dostupná a zveřejněna na internetové adrese http://www.mpb.cz/ pod Úvodní stranou, O městské policii u Povinně zveřejňované informace pod bodem 10. Příjem žádostí a dalších podání u stížnosti uvedena v odkazu podrobně.