Rušení nočního klidu „Drumselecta“

21.09.2012 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 12/2012
 Datum doručení žádosti dne: 17. 9. 2012 
 Informace byla poskytnuta dne: 21. 9. 2012

Záznam o poskytnutí informace:

Obsah žádosti ze dne 17. 9. 2012 týkající se otázky č. 1 a č. 2 o tom, kdo povolil konání technoparty a do kolika bylo konání povoleno a komu, odkládáme ve smyslu ustanovením § 17 odstavce 5 odst. c) z. č. 106/99 Sb. Důvodem je znění ustanovení § 2 odst. 1 z. č. 106/99 Sb., kterým je stanovena povinnost poskytovat pouze informace vztahující se k působnosti povinného subjektu. MPB nemá oprávnění rozhodovat o podmínkách konání veřejně přístupného hudebního podniku.

Nad rámec svých povinností uvádíme, že sdělením Úřadu městské části města Brna, Brno -Žabovřesky, MPB vzala na vědomí, že se dne 15. 9. 2012 bude konat na soukromém pozemku veřejně přístupný hudební podnik s názvem „Drumselecta“ a pořadatel je povinen hudební podnik ukončit nejpozději ve 24.00hod.

K otázce č. 3 žádosti sdělujeme, že ve věci rušení nočního klidu v souvislosti s hudebním podnikem „Drumselecta“ MPB dne 17. 9. 2012 oznámila příslušnému správnímu orgánu ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, podezření, že byl spáchán přestupek spočívající v porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.