Rozpočet útulku

04.04.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 18/2013
 Datum doručení žádosti dne: 26. 3. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 4. 4. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

Schválený objem finančních prostředků na chod útulku pro rok 2013

tedy celkové roční náklady na chod útulku činí   

16. 028 tis. Kč

z toho

finanční prostředky na platy zaměstnanců včetně odvodů (povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění)

 

8. 915 tis. Kč

Mezisoučet celkem náklady na provoz

7. 113 tis. Kč

veterinární péče (dle zák. č.166/1999 Sb. v plat. znění)

léky  1.363 tis. Kč a  veterinární úkony 1.206 tis. Kč

2. 569 tis. Kč

ostatní služby

4. 544 tis. Kč