Přestupky za rok 2010 a 2011 Brno – Královo Pole

19.11.2012 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 18/2012
Datum doručení žádosti dne: 8. 11. 2012
Informace byla poskytnuta dne: 15. 11. 2012

Záznam o poskytnutí informace:

MPB eviduje z činnosti strážníků na území městské části Brna – Královo Pole v roce 2011 bez rozlišení na jednotlivé měsíce následující události v dostupné podobě:

 

Činnost

Městská část Brno – Královo Pole

 

Ustanovení

Rok 2011

Počet

 

§ 11a zákona o obecní policii

43

 

alkohol nad 0,3 promile

1

 

B1

443

 

B11

3

 

B13

3

 

B2

89

 

B24b

1

 

B4

23

 

C8a

7

 

cyklista

8

 

červená

1

 

Dopravní značky

1217

 

důvod nezjištěn

46

 

chodec - chůze na komunikacích

5

 

chodec - světelné signály

7

 

chyba uživatele

46

 

invalida - POUZE stání

1

 

invalida - stání

7

 

jiné jednání

7

 

kouří na místech zákonem zakázaných...

4

 

krádež, zpronevěra, podvod, zničení

826

 

na zdraví z nedbalosti

1

 

neuhrazení poplatku za parkování

43

 

neuhrazení poplatku za parkovné

110

 

neuposlechnutí výzvy

5

 

neuposlechnutí výzvy (do 1.8.2011)

13

 

noční klid

24

 

noční klid (do 1.8.2011)

71

 

obytná zóna - stání

17

 

osoba nezastižena

3

 

osoba se nedostavila

2

 

ostatní

85

 

Ostatní (do 1.8.2011)

94

 

ostatní dopravní značky

435

 

otevření bytu nebo jiného prostoru

2

 

podá, prodá, nebo umožní osobě zjevně ovlivněné…

3

 

porušení zákazu stání (zastavení)

v souvislosti s blokovým čištěním

1592

 

předvedení

13

 

Psi

104

 

rychlost do 20 km

150

 

rychlost do 20 km - značka (snížení)

6

 

rychlost o 20 km

35

 

rychlost o 20 km/h a více

61

 

rychlost o 40 km

1

 

rychlost o 40 km/h a více

2

 

rychlost o 6 až 19 km/h

120

 

skládka

1

 

skládka (do 1.8.2011)

2

 

stání (§ 25)

293

 

stání na chodníku

1988

 

totožnost

343

 

turistická značka nebo jiné orientační označení

(do 1.8.2011)

1

 

veřejné pohoršení

1

 

veřejné pohoršení (do 1.8.2011)

4

 

vyhrazené parkoviště

61

 

vyhrožování újmou

11

 

zábor

11

 

zábor (do 1.8.2011)

32

 

zábor veřejného prostranství vozidlem (do 1.8.2011)

562

 

zábor vozidlem

235

 

zákaz stání (§ 27)

366

 

zákaz stání (dle § 27)

1336

 

závada na zařízení

15

 

zeleň - nedovolené park. na siln. vegetaci

387

 

zeleň - nedovolené parkování na vegetaci

144

 

znečištění

13

 

znečištění (do 1.8.2011)

72

 

Celkový součet

11658

 

MPB eviduje z činnosti strážníků na území městské části Brna – Královo Pole v roce 2010 bez rozlišení na jednotlivé měsíce následující události v dostupné podobě:

 

Činnost

Městská část Brno – Královo Pole

 

Ustanovení

Rok 2010

Počet

 

11a

45

 

 

alkohol

2

 

 

B1

172

 

 

B11

32

 

 

B13

9

 

 

B2

46

 

 

B4

8

 

 

C8a

6

 

 

C9a

1

 

 

cyklista

12

 

 

červená

13

 

 

Dopravní značky

1969

 

 

důvod nezjištěn

29

 

 

chodec - chůze na komunikacích

5

 

 

chodec - světelné signály

11

 

 

chyba uživatele

30

 

 

invalida - stání

23

 

 

jiné jednání

7

 

 

kouří na místech zákonem zakázaných...

1

 

 

krádež, zpronevěra, podvod, zničení

902

 

 

na zdraví z nedbalosti

1

 

 

neoprávněný invalida

1

 

 

neuhrazení poplatku za parkovné

164

 

 

neuposlechnutí výzvy (do 1.8.2011)

16

 

 

noční klid (do 1.8.2011)

121

 

 

obytná zóna - stání

22

 

 

ohrožení chodce na přechodu

1

 

 

osoba nezastižena

5

 

 

osoba se nedostavila

2

 

 

ostatní

85

 

 

Ostatní (do 1.8.2011)

127

 

 

ostatní přestupky § 30 odst. 1 písm. b), d), e), f), j) a k)

1

 

 

otevření bytu nebo jiného prostoru

2

 

 

pěší zóna - vjezd

1

 

 

podá, prodá, nebo umožní osobě zjevně ovlivněné…..

4

 

 

pojištění odpovědnosti

1

 

 

porušení zákazu stání (zastavení)

v souvislosti s blokovým čištěním

1697

 

 

požije alkohol, nebo jinou návyk. látku, ačkoliv ví že bude vykonávat..

1

 

 

předvedení

4

 

 

Psi

213

 

 

rychlost do 20 km

293

 

 

rychlost do 20 km - značka (snížení)

3

 

 

rychlost o 20 km

64

 

 

rychlost o 20 km - značka (snížení)

2

 

 

rychlost o 40 km

3

 

 

skládka (do 1.8.2011)

2

 

 

stání (§ 25)

343

 

 

stání na chodníku

1517

 

 

totožnost

434

 

 

Tržní řád

3

 

 

ukryje nebo převede

5

 

 

veřejné pohoršení (do 1.8.2011)

2

 

 

vyhrazené parkoviště

32

 

 

vyhrazený pruh (IP 20a)

2

 

 

vyhrožování újmou

9

 

 

zábor (do 1.8.2011)

49

 

 

zábor veřejného prostranství vozidlem

(do 1.8.2011)

405

 

 

zákaz stání (dle § 27)

1099

 

 

závada na zařízení

13

 

 

zeleň - nedovolené park. na siln. vegetaci

768

 

 

znečištění (do 1.8.2011)

145

 

 

Celkový součet

10985