Přestupky chodců, cyklistů a řidičů za rok 2010 v Brně

25.06.2012 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 07/2012
 Datum doručení žádosti dne: 14. 6. 2012
 Informace byla poskytnuta dne: 22. 6. 2012

Záznam o poskytnutí informace:

Sdělujeme Vám k požadovaným informacím dle níže uvedených otázek dostupné statistické údaje z území statutárního města Brna za rok 2010, které jsou zpracované do tabulek a vychází z evidence informačního systému MPB.

K položeným otázkám 1) až 4):
1) celkový počet přestupků v roce 2010, které způsobili CHODCI
2) celková vybraná částka za přestupky v roce 2010, které způsobili CHODCI
3) přehled počtů přestupků podle jejich důvodů v roce 2010, které způsobili CHODCI 4) přehled částek za přestupky podle jejich důvodů v roce 2010, které způsobili CHODCI

Ustanovení

Počet Celkem

chodec - chůze na komunikacích,

mimo přechod (50m)

344

chodec - světelné signály (červená)

452

Celkový součet přestupků

796

Ustanovení/ typ úhrady uložené pokuty v blokovém řízení

Pokutový blok

úhrada v hotovosti

Pokutový blok

úhrada kartou

Blok na pokutu

na místě nezaplacenou

Celkový součet

chodec - chůze na komunikacích, mimo přechod (50m)

41 400,00 Kč

64 400,00 Kč

105 800,00 Kč

chodec - světelné signály (červená)

62 300,00 Kč

1 000,00 Kč

49 300,00 Kč

112 600,00 Kč

Celkový součet

103 700,00 Kč

1 000,00 Kč

113 700,00 Kč

218 400,00 Kč

K položeným otázkám 5) až 8):
5) celkový počet přestupků v roce 2010, které způsobili CYKLISTÉ
6) celková vybraná částka za přestupky v roce 2010, které způsobili CYKLISTÉ
7) přehled počtů přestupků podle jejich důvodů v roce 2010, které způsobili CYKLISTÉ
8) přehled částek za přestupky podle jejich důvodů v roce 2010, které způsobili CYKLISTÉ

Typ úhrady uložené pokuty v blokovém řízení

Pokutový blok

Blok na pokutu

Celkový součet

úhrada v hotovosti

na místě nezaplacenou

371 přestupků cyklistů

54 300,00 Kč

45 600,00 Kč

99 900,00 Kč

 

 

 

 

 

Rozčleněno dle typu (ručně):

Pokutový blok

vyřešeno domluvou

postoupeno k dořešení

 

počet

úhrada v hotovosti

správnímu orgánu

jízda - pěší zóna

9

200,00 Kč

8

0

jízda bez osvětlení

51

17 200,00 Kč

11

1

2 osoby na kole

1

500,00 Kč

0

0

jízda v protisměru - B2

116

22 500,00 Kč

72

0

jízda po chodníku

168

46 800,00 Kč

76

0

jízda po přechodu

8

2 500,00 Kč

2

0

B1

5

3 200,00 Kč

1

0

alkohol

6

0,00 Kč

0

6

jízda na červenou

7

7 000,00 Kč

0

0

 

K položeným otázkám 9) až 12):
9) celkový počet přestupků v roce 2010, které způsobili AUTOMOBILISTÉ
10) celková vybraná částka za přestupky v roce 2010, které způsobili AUTOMOBILISTÉ
11) přehled počtů přestupků podle jejich důvodů v roce 2010, které způsobili AUTOMOBILISTÉ
12) přehled částek za přestupky podle jejich důvodů v roce 2010, které způsobili AUTOMOBILISTÉ

Ustanovení

Počet Celkem

§23 zák. 200/1990 Sb

169

11a

223

alkohol

12

B1

5 814

B11

981

B13

86

B14

1

B16

1

B2

848

B24a

12

B24b

1 373

B4

572

C1

1

C10a

4

C2b

1

C2c

2

C2d

1

C2e

1

C4a

1

C7a

23

C8a

19

C9a

85

červená

82

Dopravní značky

17 101

invalida - stání

231

jiné jednání

106

neoprávněný invalida

3

neuhrazení poplatku za parkovné

4 584

obytná zóna - ohrožení chodce

3

obytná zóna - stání

2 498

ohrožení chodce na přechodu

1

pěší zóna - ohrožení chodce

1

pěší zóna - stání

1 255

pěší zóna - vjezd

262

porušení zákazu stání (zastavení) v souvislosti s blokovým čištěním

5 910

rychlost do 20 km

2 728

rychlost do 20 km - značka (snížení)

5

rychlost do 20 km - značka (zvýšení)

1

rychlost o 20 km

856

rychlost o 20 km - značka (snížení)

2

rychlost o 40 km

38

stání (§ 25)

4 005

stání na chodníku

15 411

tramvajový pás

2

vyhrazené parkoviště

1 197

vyhrazený pruh (IP 20a)

70

zákaz stání (dle § 27)

15 597

zeleň - nedovolené park. na siln. vegetaci

968

Celkový součet

83 147

Ustanovení

 Pokutový blok

úhrada

v hotovosti

Pokutový blok

úhrada kartou

Blok na pokutu

na místě nezaplacenou

složenkou

Celkový součet

B1

1 875 500,00 Kč

38 500,00 Kč

694 200,00 Kč

 

2 608 200,00 Kč

B11

254 700,00 Kč

2 400,00 Kč

100 000,00 Kč

 

357 100,00 Kč

B13

31 500,00 Kč

 

23 100,00 Kč

 

54 600,00 Kč

B14

 

 

1 000,00 Kč

 

1 000,00 Kč

B16

 

 

1 000,00 Kč

 

1 000,00 Kč

B2

361 000,00 Kč

2 000,00 Kč

164 700,00 Kč

 

527 700,00 Kč

B24a

3 500,00 Kč

 

900,00 Kč

 

4 400,00 Kč

B24b

510 600,00 Kč

6 000,00 Kč

214 500,00 Kč

 

731 100,00 Kč

B4

140 700,00 Kč

2 500,00 Kč

145 900,00 Kč

 

289 100,00 Kč

C1

 

 

500,00 Kč

 

500,00 Kč

C10a

1 200,00 Kč

 

500,00 Kč

 

1 700,00 Kč

C2b

500,00 Kč

 

 

 

500,00 Kč

C2c

500,00 Kč

 

1 000,00 Kč

 

1 500,00 Kč

C7a

5 300,00 Kč

 

3 000,00 Kč

 

8 300,00 Kč

C8a

5 500,00 Kč

 

1 500,00 Kč

 

7 000,00 Kč

C9a

23 400,00 Kč

700,00 Kč

6 900,00 Kč

 

31 000,00 Kč

Dopravní značky

3 035 200,00 Kč

196 900,00 Kč

633 500,00 Kč

 

3 865 600,00 Kč

invalida - stání

7 900,00 Kč

1 700,00 Kč

2 900,00 Kč

 

12 500,00 Kč

jiné jednání

16 500,00 Kč

 

5 800,00 Kč

 

22 300,00 Kč

neuhrazení poplatku

za parkovné

1 634 600,00 Kč

17 300,00 Kč

482 400,00 Kč

 

2 134 300,00 Kč

obytná zóna - ohrožení chodce

300,00 Kč

 

 

 

300,00 Kč

obytná zóna - stání

362 400,00 Kč

25 900,00 Kč

44 300,00 Kč

 

432 600,00 Kč

Ostatní (do 1.8.2011)

30 000,00 Kč

 

324 700,00 Kč

 

354 700,00 Kč

pěší zóna - ohrožení chodce

500,00 Kč

 

 

 

500,00 Kč

pěší zóna - stání

156 100,00 Kč

2 300,00 Kč

25 000,00 Kč

 

183 400,00 Kč

pěší zóna - vjezd

81 900,00 Kč

 

26 700,00 Kč

 

108 600,00 Kč

pojištění odpovědnosti

500,00 Kč

 

 

 

500,00 Kč

porušení zákazu stání (zastavení) v souvislosti

s blokovým čištěním

896 000,00 Kč

79 600,00 Kč

72 600,00 Kč

 

1 048 200,00 Kč

rychlost do 20 km

1 560 500,00 Kč

232 000,00 Kč

849 500,00 Kč

 

2 642 000,00 Kč

rychlost do 20 km - značka (snížení)

3 000,00 Kč

 

 

 

3 000,00 Kč

rychlost o 20 km

695 000,00 Kč

201 000,00 Kč

943 500,00 Kč

 

1 839 500,00 Kč

rychlost o 20 km - značka (snížení)

2 500,00 Kč

 

 

 

2 500,00 Kč

stání (§ 25)

692 000,00 Kč

117 900,00 Kč

131 100,00 Kč

 

941 000,00 Kč

stání na chodníku

2 782 700,00 Kč

160 300,00 Kč

475 400,00 Kč

1 200,00 Kč

3 419 600,00 Kč

tramvajový pás

1 000,00 Kč

 

2 000,00 Kč

 

3 000,00 Kč

vyhrazené parkoviště

278 400,00 Kč

25 100,00 Kč

66 100,00 Kč

 

369 600,00 Kč

vyhrazený pruh

(IP 20a)

20 200,00 Kč

 

5 200,00 Kč

 

25 400,00 Kč

zábor veřejného prostranství vozidlem

(do 1.8.2011)

914 400,00 Kč

55 400,00 Kč

123 200,00 Kč

1 200,00 Kč

1 094 200,00 Kč

zákaz stání (dle § 27)

3 526 700,00 Kč

578 400,00 Kč

693 000,00 Kč

500,00 Kč

4 798 600,00 Kč

zeleň - nedovolené park.

na siln. vegetaci

143 000,00 Kč

9 800,00 Kč

12 200,00 Kč

 

165 000,00 Kč

Celkový součet

20 055 200,00 Kč

1 755 700,00 Kč

6 277 800,00 Kč

2 900,00 Kč

28 091 600,00 Kč