Počet zaměstnanců MPB důchodového věku a jejich pozice

13.09.2012 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 –11/2012
 Datum doručení žádosti dne: 10. 9. 2012
 Informace byla poskytnuta dne: 13. 9. 2012

Záznam o poskytnutí informace:

1.    MPB zaměstnává ke dni žádosti, tj. k 7. 9. 2012 celkem 12 zaměstnanců „důchodového věku“, tedy věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.

2.    Jde o zaměstnance MPB, tedy zaměstnance obce zařazenými do obecní policie
ve smyslu ustanovení § 1a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnance, kteří nemohou vykonávat oprávnění strážníka
a prokazovat svoji příslušnost k obecní policii jako strážníci. Nejsou strážníky a zajišťují zabezpečovací činnosti, zejména technickohospodářské, obslužné či doplňkové činnosti MPB, sloužící k zajištění základního poslání MPB a nevyžadující realizaci povinností
a oprávnění strážníka.