Počet přivolání hlídek MPB na ul. Záhřebskou 1, Brno

04.01.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 22/2012
 Datum doručení žádosti dne: 17. 12. 2012
 Informace byla poskytnuta dne: 28. 12. 2012

Záznam o poskytnutí informace:  

MP Brno byla ..…., bytem Brno, volána k řešení problémů se stáním vozidel před garážemi na adrese Záhřebská 2501/1 v Brně v roce 2011 celkem dvakrát a v roce 2012 také celkem dvakrát s následujícími výsledy řešení:
- 14.10.2011 – ve vjezdu stojící parní válec – nezjištěna osoba, která zde stroj zanechala, překážka odstraněna,
- 23.10.2011 – stání vozidla před vjezdem do garáže, uložena bloková pokuta,
- 11.7.2012 – stání vozidlem před garáží po ústní dohodě s majitelem garáže, řešeno domluvou,
- 17.7.2012 – na vjezdu do komplexu garáží parkuje vozidlo, oznámeno správnímu orgánu mimo MP Brno.