Počet nástupů a výstupů zaměstnanců od 1.1.2012-31.12.2012

20.02.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 08/2013
 Datum doručení žádosti dne: 31. 1. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 11. 2. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

V období ode dne 1. 1. 2012 do dne 31. 12. 2012 přijala MPB do pracovního poměru celkem 43 zaměstnanců, z toho 38 do přímého výkonu služby.

V období ode dne 1. 1. 2012 do dne 31. 12. 2012 ukončilo celkem 32 zaměstnanců pracovní poměr u MPB, z toho 17 z přímého výkonu služby.

Dnem 1. 2. 2013 přijala MPB do pracovního poměru 13 čekatelů. Čekatel je zaměstnanec splňující podmínky § 4 odst. 1 písm. a) až e) zákona o obecní policii, kterému MPB zabezpečí školení a výcvik směřující k úspěšnému vykonání zkoušky
před MV ČR a umožní získat osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů nutných k výkonu činnosti strážníka.