Oznámení na rušení klidu v domě Horácké náměstí 9, Brno

14.02.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 05/2013
 Datum doručení žádosti dne: 31. 1. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 7. 2. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

MPB eviduje za období ode dne 1. 1. 2010 do 31. 1. 2013 přijetí a prověření celkem osmi oznámení, a to ze dne: 14. 5. 2011 v 11:21 hod., 23. 9. 2011 v 17:46 hod.,           29. 9. 2011 v 20:05 hod.,      3. 8. 2012 v 21:40 hod.,   12. 9. 2012 v 22:54 hod.,
13. 9. 2012 v 02:51 hod.,      3. 9. 2012 v 03:36 hod. a  26. 1. 2013 v 00:54 hod.

Hlídka MPB na místě nezjistila protiprávní jednání, k přestupkovému jednání nedošlo
ani v jednom případě a oznamované rušení nočního klidu bylo vždy negativní.