Městský kamerový systém

03.10.2012 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 13/2012
 Datum doručení žádosti dne: 28. 9. 2012
 Informace byla poskytnuta dne: 2. 10. 2012

Záznam o poskytnutí informace odkazem
na zveřejněné informace:

Informace k městskému kamerovému systému jsou dostupné na naší internetové adrese http://www.mpb.cz/ pod Úvodní stranou, Infocentrum, u Poskytované informace 2011 s názvem „K dotazu na městský kamerový systém“ uvedený pod č.j. 106 – 16/2011. (Nefunguje-li automatické propojení odkazu, použijte manuálně postupné kroky k otevření jednotlivých odkazů zde uvedených.)

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 z. č. 106/99 Sb. k obsahu žádosti týkající se dotazu „zda se plánuje další etapa budování kamerových systémů a v jaké míře“ sdělujeme, že se informační povinnost netýká dotazů na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Na základě zmiňovaného zákona se poskytují pouze dostupné informace z naší působnosti, které již objektivně existují, a které má povinný subjekt k dispozici. Nemáme ani stanovenou povinnost vyjadřovat názory k určité problematice.

Obsah žádosti týkající se otázky „kolik kamer existuje
v městské hromadné dopravě“ odkládáme
ve smyslu ustanovením § 14 odstavce 5 odst. c) z. č. 106/99 Sb. Důvodem je znění ustanovení § 2 odst. 1 z. č. 106/99 Sb., kterým je stanovena povinnost poskytovat pouze informace vztahující se k působnosti povinného subjektu. Kamery umístěné
v prostředcích městské hromadné dopravy nejsou v užívání ani ve správě MPB, ale Dopravního podniku města Brna a.s.