Městský kamerový systém a silniční radarový rychloměr

19.11.2012 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 17/2012
Datum doručení žádosti dne: 6. 11. 2012
Informace byla poskytnuta dne: 13. 11. 2012

Záznam o poskytnutí informace odkazem na zveřejněné informace:

Požadované informace k městskému kamerovému systému i silničním radarovým rychloměrům jsou dostupné na internetové adrese MPB http://www.mpb.cz/ na Úvodní straně pod Kamerovým systémem a Radary.

MPB zveřejnila podrobné informace ke kamerovému systému na internetové adrese MPB pod Úvodní stranou, Infocentrum, u Poskytované informace 2012 s názvem „Městský kamerový systém“ uvedený pod č.j. 106 – 13/2012, včetně odkazů na informace zde uvedené. (Nefunguje-li automatické propojení odkazu, použijte manuálně postupné kroky k otevření jednotlivých odkazů zde uvedených.) Pod č.j. 106 - 10/2010 naleznete datum pořízení kamer, které je totožné s instalací zařízení.

MPB zveřejnila podrobné informace k měření rychlosti a silničním radarovým rychloměrům na internetové adrese MPB pod Úvodní stranou, Infocentrum:

-          u Poskytované informace 2012 s názvem „Měření rychlosti“ uvedený pod č.j. 106 – 1/2012,

-          u Poskytované informace 2011 s názvem „Technické prostředky měření rychlosti vozidel“ uvedený pod č.j. 106 – 5/2011.

U silničních rychloměrů používaných MPB není podstatný Vámi požadovaný rok instalace, ale pro účel výkonu kontroly dodržování pravidel silničního provozu jejich každoroční ověřování – kalibrace měřidla u autorizovaného metrologického střediska s tím, že naměřené hodnoty odpovídají metrologickým údajům a technickým požadavkům.

Obsah žádosti týkající se otázky „databáze dopravních nehod v Brně“ odkládáme ve smyslu ustanovením § 14 odstavce 5 odst. c) z. č. 106/99 Sb. Důvodem je znění ustanovení § 2 odst. 1 z. č. 106/99 Sb., kterým je stanovena povinnost poskytovat pouze informace vztahující se k působnosti povinného subjektu. Dopravní nehodovostí disponuje např. Policie ČR – Městské ředitelství Brno, Dopravní inspektorát Brno – město.