Kontejner na tříděný odpad za objektem MPB Milady Horákové

08.06.2012 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 06/2012
 Datum doručení žádosti dne: 4. 6. 2012
 Informace byla poskytnuta dne: 7. 6. 2012

Záznam o poskytnutí informace:

Sběrné kontejnery na tříděný odpad umístěné za objektem MPB Milady Horákové jsou veřejné, tedy přístupné pro každého. O kontejnery sice požádala a jejich umístění iniciovala MPB, ale jako vhodnou službu pro širokou veřejnost k zajištění likvidace komunálního odpadu formou recyklace odpadu nejen pro objekt MPB.

Objekt MPB Milady Horákové je Střediskem profesní přípravy, který neslouží jen pro strážníky MPB, ale od odpoledních hodin i pro cizí subjekty. Nelze tedy objektivně dohledat, o koho šlo. Za nevhodné chování osoby vycházející z objektu MPB se Vám v této souvislosti omlouváme. S ohledem na uvedené není možné objektivně iniciovat vhodnou osvětu, došlo však k poučení v dané věci dotčených pracovníků Jednotky ostrahy objektů, kteří jsou mimo jiné určeni i ke kontrole bezprostředního okolí objektu.