Kdo rozhodl o použití TPZOV

06.03.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 09/2013
 Datum doručení žádosti dne: 19. 2. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 5. 3. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

Dne 16. 2. 2013 v cca 8:40 hod. na ulici Husova 3 v Brně, strážník s identifikačním číslem 01170 využil své rozhodovací pravomoci dané ustanovením § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o OP“)
a rozhodl o použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „TPZOV“) a o jeho přiložení na Vaše vozidlo.

K identifikaci jména a příjmení strážníka obecní policie je určeno v souladu s ustanovením § 9 odst. 1, 2  zákona o OP jeho služební číslo, respektive identifikační číslo strážníka, jako nezaměnitelného a plně dostačujícího způsobu i k zpětnému dohledání konkrétního strážníka s příslušností k MPB.