K přestupku ze dne 10. 10. 2012

05.12.2012 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 19/2012

Datum doručení žádosti dne: 15. 11. 2012                                                Informace byla poskytnuta dne: 29. 11. 2012

 

Záznam o poskytnutí informace:

 

Zasíláme na přiloženém CD – R nosiči požadovaný audiovizuální záznam informace k podezření z přestupku spáchaného v Brně dne 10. 10. 2012.