K počtu strážníků k 1. 1. 2013

06.03.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 10/2013
 Datum doručení žádosti dne: 20. 2. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 1. 3. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

MPB zaměstnávala ke dni 1. 1. 2013 celkem 488 strážníků v pracovněprávním vztahu.