K MPB řešeným dopravním přestupkům v Brně za rok 2011

02.05.2012 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 04/2012
Datum doručení žádosti dne: 19. 4. 2012
Informace byla poskytnuta dne: 2. 5. 2012

Záznam o poskytnutí informace:

Přílohou Vám sdělujeme statistické údaje k dopravním přestupkům v Brně za rok 2011, které evidujeme v informačním systému MPB.