K hudebnímu klubu Bastila

18.04.2012 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 03/2012
Datum doručení žádosti dne: 2. 4. 2012
Informace byla poskytnuta dne: 12. 4. 2012

Záznam o poskytnutí informace:

V centrální evidenci stížností a petic doručených Magistrátu města Brna stížnost týkající se provozu klubu Bastila není evidována, v centrální evidenci stížností MPB ani v informačním systému MPB ode dne 1. 1. 2011 do dnešního dne není evidován žádný záznam stížnosti ani jiné skutečnosti týkající se hlučnosti či rušení pořádku v klubu.