K činnosti strážníků

04.04.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 17/2013
 Datum doručení žádosti dne: 21. 3. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 3. 4. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

Zasíláme požadované informace k činnosti strážníků, s výjimkou bodu jedna a čtyři žádosti, které nejsou žádostmi podle zák. č. 106/99 Sb.

1) Podle ustanovení § 2 odst. 4 zák. č. 106/99 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory „proč“, MPB není stanovena povinnost sdělovat právní stanoviska, právní výklady či vyjadřovat názory a vysvětlení k určité problematice, či jinak vytvářet nové informace.

I bez této povinnosti Vám sdělujeme, že strážník disponuje individuální odpovědností a rozhodovací pravomocí s oprávněním ze zákonných důvodů rozhodnout či nerozhodnout o odstranění vozidla v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. V tomto případě nebylo rozhodnuto o odstranění vozidla.

Blokové řízení proběhlo s přestupcem pro nerespektování stanoveného zákazu zastavení a stání vozidla ve vzdálenosti kratší než 5 m před přechodem pro chodce dne 20. 3. 2013 ve 20:15 hod.

2) V rámci druhého kola volby prezidenta České republiky dne 25. 1. 2013 strážníci zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku s důrazem na předcházení možného rizika narušení veřejného pořádku voleb. Cílem opatření bylo v souladu s právními předpisy, ve svěřených úsecích, ve stanovenou dobu, zajistit veřejný pořádek a tím přispět ke zdárnému průběhu prezidentských voleb a současně bezchybným vystupováním zúčastněných strážníků důstojně reprezentovat MPB.

Před zahájením opatření tj. 25. 1. 2013 ve 13:30 hod na služebně revíru Sever, byla provedena kontrola a poučení strážníků k danému opatření. Nejpozději otevřením volebních místností strážníci zahájili fyzické kontroly volebních místností ve svěřených úsecích, tedy od 14:00 do 22:00 hod dne 25. 1. 2013.

Na základě Vašeho oznámení parkujících vozidel v zákazu zastavení na ulici Traubova v Brně na tísňovou linku 156 dne 25. 1. 2013 v 13:12 hod jste byl následně kontaktován MPB revírem Sever a své oznámení zrušil, jelikož vozidla odjela. I bez Vašeho zrušeného oznámení by bylo řešení oznámených špatně parkujících vozidel až druhotné vůči prioritní povinnosti strážníků realizovat přijaté pořádkové bezpečnostní opatření MPB.

3) Audio záznam telefonního hovoru strážníka z MPB revíru Sever s Vámi ze dne 25. 1. 2013 po 13:12 hod nebyl pořízen, tudíž neexistuje ani jeho přepis k možnému poskytnutí.

4) Vaše žádost o nahlížení do spisu k podané stížnosti ze dne 29. 1. 2013 byla předána vedoucímu odboru Inspekce ředitele MPB dne 22. 3. 2013, o čemž jste byl již informován.