Jak strážníci řešili zaparkovaná vozidla

04.04.2013 | Poskytované informace 2012

Číslo jednací: 106 – 16/2013
 Datum doručení žádosti dne: 18. 3. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 22. 3. 2013 část odkazem a část 2. 4. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

1) Strážnice s identifikačním číslo 0154 z Jednotky dopravní s celoměstskou působností dne 22. 1. 2013 při plnění úkolů na základě poznatků z vlastní činnosti odhalila přestupek a rozhodla o odstranění vozidla z ulice Traubova v Brně pro překážku na pozemní komunikaci.

2) Tento bod žádosti byl již vyřízen dopisem odeslaným Vám pod č.j. MPB/005484/2013/PO/Lně,  část 106 – 16/2013 ze dne 20. 3. 2013 s odkazem na poskytnutou informaci Vám zaslanou poštou a zveřejněnou na našich internetových stránkách se sdělením, že informace Vám byly již  pod č.j. 106 – 12/2013 z části poskytnuté a z části odmítnuté rozhodnutím.

3) Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, obnovované každé tři roky zkouškou před komisí MV ČR, poprvé získali:

strážník s identifikačním číslem 0154 dne 16. 9. 2008, strážník s identifikačním číslem 01024 dne 24. 7. 2008 a strážník s identifikačním číslem 1171 dne 31. 10. 2012.

4) Dne 14. 3. 2013 byla na vozidlo Toyota Yaris umístěna tzv. „Parkovačka“ a bylo zadokumentováno stání uvedeného vozidla v rozporu s pravidly silničního provozu. Vozidlo VW Touran stálo na parkovišti v souladu s platnými předpisy.

5) Dne 14. 3. 2013 v 14:06 hod na Vámi uváděné ulici byla udělena bloková pokuta ve výši 200 Kč.