Zda oznámení ze dne 30.4.2010 a 6.5.2010 na porušování OZV 17/2005 byly přestupkem

02.02.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 04/2011
 Datum doručení žádosti dne: 28. 1. 2011 el.
 Informace byla poskytnuta dne: 01. 2. 2011 el.

Záznam o poskytnutí informace:

Z podnětu  Vašich přijatých telefonických oznámení dne 30.4.2010 v 21.09 hod. a  dne 6.5.2010 v 20.07 hod. na porušování OZV 17/2005 v restauraci Turbína a restaurační zahrádce Holiday,  Brno – Komín, byly hlídkou MPB na místě tyto dvě události vyhodnoceny jako negativní.  

Podle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších změn, lze narušit veřejný pořádek veřejnou produkcí hudby v citovaných  pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách na místech určených v příloze této vyhlášky, nad rámec zde určeného času, tedy až po 22.00 hod.