Zda má MPB právní poradnu

08.08.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 17/2011
Datum doručení žádosti dne: 3. 8. 2011 
Informace byla poskytnuta dne: 5. 8. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

MPB nemá povinnost poskytovat právní poradenství občanům, neboť k poskytování právních názorů občanům jsou v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni pouze advokáti.

MPB však zřídila Preventivně informační místnost MP Brno, preventivní projekt, který se zaměřuje na širokou občanskou veřejnost. Toto specializované pracoviště, které je umístěn v centru Brna (v objektu Malého Špalíčku na Zelném trhu 13) nabízí občanům rozsáhlé spektrum bezplatných informací o možnostech zajištění vlastního bezpečí. Zájemci zde mohou získat informace o všech preventivních projektech MPB a možnostech, jak se do nich zapojit.

Telefonické spojení: 544 252 617

Pro veřejnost je otevřeno:

pondělí, středa: 7:30-17:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek: 7:30-15:00 hod.

MPB průběžně zveřejňuje podrobné informace k realizaci prevence kriminality MPB na své internetové adrese http://www.mpb.cz/ :
na Úvodní straně pod Odborem prevence, informace „Pro veřejnost“ např. „Preventivně informační místnost MP Brno“.