Zda je možné před Magistrátem města Brna, Malinovského nám. 3, rozdávat občanům přiložený leták

28.04.2006 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 06 / 2006
Datum doručení žádosti dne: 10.4.2006
Informace byla poskytnuta dne: 24.4.2006

Stručný záznam o poskytnutí  informace:

Poskytnutí informací dle § 2 odst.4 z.č.106/99Sb.,v platném znění, tedy podle citovaného zákona se informační povinnost vztahuje  k dostupným informacím a netýká se dotazů na názory, vytváření nových informací, jako jsou rozbory, prognózy, srovnávací přehledy, právní a jiné výklady, který by povinný subjekt musel vytvořit na konkrétní žádost žadatele.