Zákaz vstupu s transparentem na zasedání ZMB

12.04.2007 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 06 / 2007
Datum doručení žádosti dne: 26. 3. 2007
Informace byla poskytnuta dne: 10. 4. 2007

Stručný záznam o poskytnutí  informace:

  Před vstupem na zasedání ZMB jste byl v souladu s:

- ustanovením § 2 odst. a) a e)  a § 11 odst.1 zák.č. 553/1991Sb., o obecní policii,
ve znění pozd. předpisů,
- odstavcem "Ostatní bezpečnostní opatření" Provozního řádu – Budova MMB – Nová radnice,

požádán hlídkou Městské policie Brno o odložení transparentu, ke kterému jste dle sdělení správce budovy neměl povolení a vnesení transparentu by bylo v rozporu s daným provozním řádem. Poté jste transparent dobrovolně odložil a vstoupil do zasedací místnosti.