Využívání koní MP

27.08.2009 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 14/2009
Datum doručení žádosti dne: 10. 8. 2009
Informace byla poskytnuta dne: 27. 8. 2009

Záznam o poskytnutí informace:

MP nedisponuje koňmi a nevyužívá koní k plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších zákonných úkolů dle zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.