Výjezd strážníků na oznámení k nepovolené stavbě

30.10.2009 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 16/2009
Datum doručení žádosti dne: 16. 10. 2009
Informace byla poskytnuta dne: 22. 10. 2009

Záznam o poskytnutí informace:

Z podnětu přijatého oznámení na nepovolenou stavbu v Brně, na ulici Kudrnova, došlo k výjezdu hlídky MP dne 9.7.2005 v 8.59 hod. tak, jak je uvedeno ve fotokopii dokumentu, který Vám přílohou 1 listu poskytujeme se zohledněním povinné ochrany osobních údajů, a ze které vyplývá, že jelikož MP nepřísluší kontrolovat provádění stavby, došlo k předání oznámení příslušnému kompetentnímu orgánu, kterým byl ÚMČ Brno-Tuřany.