Výjezd strážníků na oznámení dne 20. 1. 2010

05.02.2010 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 05/2010
 Datum doručení žádosti dne: 25. 1. 2010
 Informace byla poskytnuta dne: 4. 2. 2010

Záznam o poskytnutí informace:

Z podnětu přijatého oznámení nájemkyně domu na ulici Gebauerova 12 v Brně, došlo k výjezdu hlídky Městské policie Brno na uvedenou adresu dne 20. 1. 2010 v 17.43 hod. Na místě nebylo zjištěno porušování právních povinností, nedošlo k žádné újmě na zdraví ani škodě na majetku.