Vyhláška o neukázněných pejskařích

12.02.2007 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 03/2007
Datum doručení žádosti dne:  5. 1. 2007
Informace byla poskytnuta dne: 11. 1. 2007

Záznam o poskytnutí informace odkazem na zveřejněnou informaci:

Statutární město Brno vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Tuto naleznete na internetové adrese města www.brno.cz v dokumentech města, u vyhlášek a nařízení, pod příslušným rokem.