Vstup na jednání ZMB

16.07.2008 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 08/2008
Datum doručení žádosti dne: 30. 6. 2008
Informace byla poskytnuta dne: 15. 7. 2008

Záznam o poskytnutí informace:

V informačním systému MP není k Vaší osobě evidován dne 24.6.2008 v 8.00 hod.  na Dominikánském náměstí v rámci jednání ZMB žádný písemný záznam ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění.

S ohledem na období dovolených a současně krátkou zákonnou lhůtu k poskytnutí informace, nemá MP nyní k dispozici žádné jiné informace. Jelikož jste si v dané věci podal i stížnost, bude předmětná záležitost Inspekcí ředitele MP prošetřena a v zákonné lhůtě Vám bude MP sdělena písemná odpověď.