Vozidlo vybavené mobilním měřícím zařízením

31.08.2007 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 09/2007
Datum doručení žádosti dne: 20. 8. 2007
Informace byla poskytnuta dne: 24. 8. 2007

Záznam o poskytnutí  informace:

Městská policie Brno v souladu s ustanoveními § 1 odst. 2 a  § 3 zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly podle zákona v rámci katastrálního území statutárního města Brna a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy i na území obce Vranov.

Obsah žádosti s požadovanou informací „v rámci brněnského kraje“ se v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v části překračující působnost Městské policie Brno, odkládá.

K Vašim otázkám v rámci působnosti Městské policie Brno sděluji následující:

- k otázce č. 1)
Disponujeme jediným vozidlem vybaveným radarem AD9C. Dále dvěma stacionárními radary AD9T a Ramet 7MV.

- k otázce č. 2) 
Registrační značka vozidla je 4B3 9337 a  barva vozidla odpovídá jednotným prvkům označení motorového vozidla, které stanovilo Ministerstvo vnitra ČR ustanovením § 12 Vyhlášky č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, v platném znění. Vozidlo je bílé barvy s tmavě modrým nápisem "MĚSTSKÁ POLICIE", který je umístěný po obou bočních stranách a na zadní části vozidla.  Na předních dveřích vozidla je pod nápisem uveden název příslušné obce.

- k otázce č. 3)
Nejčastější místa měření jsou vyhodnocovány dle statistik nehodovosti a jedná se v Brně o pozemní komunikace: Jihlavská, Opuštěná, Bauerova, Kníničská, Hněvkovského a Jedovnická. Operativně se stanoviště mění.