Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla

31.03.2009 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 04/2009
Datum doručení žádosti dne: 23. 3. 2009
Informace byla poskytnuta dne: 27. 3. 2009

Záznam o poskytnutí informace odkazem na zveřejněnou informaci:

Městská policie Brno zveřejnila podrobné informace k technickým prostředkům k zabránění odjezdu vozidla, zahrnující Vaše 3 otázky, na své internetové adrese Městské policie Brno http://www.mpb.cz/ pod Veřejnými informacemi,  u Povinně zveřejňované informace – 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací – Časté dotazytzv. "BOTIČKA" .

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla je strážník oprávněn použít za podmínek a v případech stanovených zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, zejména ve smyslu ustanovení § 18 Donucovací prostředky odst. 1 h) a ustanovení § 17a citovaného zákona o obecní policii.

Upozorňujeme, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, jako jsou rozbory, právní a jiné výklady, který by povinný subjekt musel vytvořit na konkrétní žádost žadatele. Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, by se nejednalo o žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.