Technické prostředky měření rychlosti vozidel

17.02.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 05/2011
 Datum doručení žádosti dne: 14. 2. 2011
 Informace byla poskytnuta dne: 17. 2. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

1. Městská policie Brno používá k měření rychlosti vozidel „Silniční radarové rychloměry AD9“. Výrobcem je RAMET C.H.M. a.s., KUNOVICE. Systém měření rychlosti AD9 využívá efektu změny frekvence elektromagnetického záření při relativním pohybu zdroje záření nebo pozorovatele, objeveného Christianem Dopplerem. Měření rychlosti vozidel je založeno na využití tohoto jevu. Měřič rychlosti vysílá nepřetržitý nemodulovaný signál nosného kmitočtu tak, aby ozařoval měřené vozidlo. Tento signál se od měřeného vozidla odráží a je zpětně přijímán. Kmitočet signálu odraženého od pohybujícího se vozidla se od kmitočtu vysílaného signálu liší o hodnotu Dopplerova posuvu, která je úměrná rychlosti měřeného vozidla.

2. Městská policie Brno má k dispozici jeden „Silniční radarový rychloměr AD9T“, který je při měření rychlosti umístěn na trojnožce a jeden „Silniční radarový rychloměr AD9C“, který je instalován ve vozidle. Celkem tedy má Městská policie Brno k dispozici dva  silniční radarové rychloměry.

3. „Silniční radarový rychloměr AD9C“ je instalován ve vozidle Škoda Octavia RZ 4B3 9337. Služební vozidlo je označeno jednotnými prvky dopravního prostředku obecní policie, které stanovilo Ministerstvo vnitra ČR ustanovením § 15 Vyhlášky č. 418/2008 Sb., v platném znění. Uvedené vozidlo má bílou barvu s nápisem Městská policie Brno a modrožlutými prvky.