Středisko profesní přípravy

10.03.2010 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 06/2010
 Datum doručení žádosti dne: 26. 2. 2010
 Informace byla poskytnuta dne: 10. 3. 2010

Stručný záznam o poskytnutí informace:

K požadovaným informacím Vám z činnosti Střediska profesní přípravy MP tímto přílohou 1 listu poskytujeme informace vztahující se k oblasti vzdělávání a přípravy zaměstnanců MP v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.