Služební zbraně strážníků

25.02.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 06/2011
 Datum doručení žádosti dne: 16. 2. 2011
 Informace byla poskytnuta dne: 25. 2. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

Strážníci Městské policii Brno jsou vybaveni služebními zbraněmi, které jsou podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákona o OP“) majetkem statutárního města Brna. 

Cca 93 % služebních zbraní používaných při výkonu činnosti jsou pistole ČZ, jejichž výrobcem je Česká zbrojovka a.s, Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod. Modely zbraní – Ráže 9 mm:   75, 85, 75 Compact, 75 Semi-compact, 75B, 75 BD, 75 BD, POLICE, 75 D, 75 P 07 DUTY

Cca 5 % pistolí používaných při výkonu služby jsou pistole Alfa, jejichž výrobcem je ALFA prof s.r.o, Zábrdovická 11, Brno. Modely zbraní:Combat, Police Defender Ráže:  9 mm, .45

Cca 2 % jsou zbraně zahraniční výroby:
pistole H & K     model:  USP  Ráže:  9 mm
pistole Glock     model:  17  Ráže:  9 mm
revolver Colt     model:  Detective  Ráže:  .38
imobilizační puška    model:  Teledart (D)  Ráže:  11 narkotizační

Městská policie Brno v souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona o OP poskytla MVČR ke statistickému zpracování mimo jiné sdělení o počtu případů použití služební zbraně strážníkem obsahující, že za rok 2010 nebyla služební zbraň použita a v roce 2009 byla služební zbraň použita 1x a to oprávněně. Statistika hovoří o použití zbraně výstřelem ve smyslu § 20 zákona o OP, což není v žádném případě objektivní. Je nutné zdůraznit, že v letech 2009 – 2010 nedošlo k žádnému neoprávněnému použití zbraně. O oprávněném použití zbraně se dá také hovořit i při použití narkotizační zbraně, což se běžně děje.

Obecně lze však konstatovat, že strážníci Městské policie Brno ve smyslu zákona o OP, oprávněně nosí a používají zbraň každý den v souvislosti s plněním svých pracovních povinností, což samo o sobě působí preventivním účinkem. Služební zbraň se využívá podle ustanovení § 18 zákona o OP, jako donucovací prostředek, tedy k úderu služební zbraní, hrozbě namířenou služební zbraní i k varovnému výstřelu.