Seznam činnosti strážníků MP od září 1999 k občanovi F.

06.12.2007 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 11/2007 a 106 – 13/2007
Datum doručení žádosti dne: 27. 11. 2007 a 30. 11 2007 
Informace byla poskytnuta dne: 4. 12. 2007

Záznam o poskytnutí informace:

MP uchovává informace ze své činnosti v informačním systému obvykle po dobu tří let, a to dle § 24a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění.
Od roku 2005 do dnešního dne je v informačním systému v souvislosti s Vaším jménem evidováno 8 záznamů.