Rozpočet MP

16.10.2008 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 14/2008
Datum doručení žádosti dne: 7. 10. 2008
Informace byla poskytnuta dne: 15. 10. 2008

Stručný záznam o poskytnutí informace:

Rozpočet Městské policie Brno je součástí rozpočtu statutárního města Brna, jak v oblasti příjmů, tak v oblasti výdajů. Městská policie Brno sestavuje svůj rozpočet v souladu s rozpočtem statutárního města Brna, zabezpečuje ekonomický a technický provoz v rámci běžného hospodaření v mezích schváleného rozpočtu na účet statutárního města Brna, který podléhá kontrolnímu systému podle zákona o finanční kontrole. Schválený rozpočet Městské policie Brno pro rok 2008 činí 302 404 tis. Kč, což zahrnuje investiční a neinvestiční výdaje, kdy neinvestičními výdaji jsou prostředky na platy a provoz.

V roce 2008 finanční objem provozních výdajů Městské policie Brno tvoří cca 2,3 % finančního objemu provozních výdajů rozpočtu statutárního města Brna.

Na internetové adrese statutárního města Brna http://www.brno.cz/ naleznete k tématu rozpočtu další informace pod Dokumenty města, Rozpočet, např. Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na r. 2008.