Rozhodnutí soudu o povinnosti zaplatit náklady za opatrování psa útulkem

23.11.2009 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 17/2009
 Datum doručení žádosti dne: 9. 11. 2009
 Informace byla poskytnuta dne: 19. 11. 2009

Záznam o poskytnutí informace:

Městský soud v Brně rozhodl pod č.j. 39 C 169/2008 – 30 dne 14.8.2009, který nabyl právní moci dne 1.10.2009 tak, jak je uvedeno ve fotokopii dokumentu, který Vám přílohou 3 listů poskytujeme se zohledněním povinné ochrany osobních údajů. Tímto rozsudkem je žalovanému stanovena povinnost zaplatit statutárnímu městu Brnu, Městské policii Brno, náklady vzniklé městskému útulku v souvislosti s opatrováním psa v částce 81.321,- Kč. Žalovaný jako vlastník psa, neplnící si řádně  své povinnosti, mající rovněž odpovědnost za psa, který volně pobíhající a bez dozoru byl odchycen, umístěn v útulku a zde od 14.10.2006 do 7.7.2008 opatrován.