Provoz a úkoly MPB

07.06.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 12/2011
 Datum doručení žádosti dne:  31. 5. 2011
 Informace byla poskytnuta dne:  7. 6. 2011

Záznam o poskytnutí informace odkazem
na zveřejněné informace:

1/ kolik stojí provoz MPB za rok dostupné na naší internetové adrese http://www.mpb.cz/ pod Úvodní stranou, Infocentrum, u Poskytované informace 2010, pod  názvem Počet zaměstnanců, rozpočet MPB
a vedení evidencí,
č.j. 106 - 16/2010. 

2/ jaké úkoly dostávají zaměstnanci MPB dostupné na naší internetové adrese http://www.mpb.cz/ pod Úvodní stranou, Infocentrum, u Poskytované informace 2009, pod  názvem Počet zaměstnanců MPB,
č.j. 106 – 6/2009.
Hodnocení strážníka podle „vybraných pokut“ neplatí. Obecně lze ale konstatovat, že také MPB, konečně jako každý zaměstnavatel, hodnotí zaměstnance podle stavu plnění pracovních povinností, tedy zohledňuje
mimo jiné i odhalování přestupků a jejich projednávání jako jednu z více 
činností, ke které jsou strážníci pracovní smlouvou a zákonem povoláni.  

MPB nemá na svých vozidlech nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“.