Pojistná smlouva

30.04.2008 | Poskytované informace

 Číslo jednací: 106 – 05/2008
Datum doručení žádosti dne: 18. 4. 2008
Informace byla poskytnuta dne: 29. 4. 2008

Stručný záznam o poskytnutí informace:

MP má sjednanou odpovědnostní pojistnou smlouvu u České pojišťovny a.s., č. PS a daný případ byl nahlášen. Z dostupných informací však vyplývá, že na případy, kdy při poskytnutém ubytování v rekreačním středisku MP upadne rekreantovi kov. sud na jeho prsty, se nevztahuje sjednaná pojistná smlouva a MP není za uvedený úraz odpovědná.