Počty kontrol na ulici Jihlavská a Tvrdého

23.11.2010 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 25/2010
 Datum doručení žádosti dne: 9. 11. 2010
 Informace byla poskytnuta dne: 23. 11. 2010

Záznam o poskytnutí informace:

MPB v souladu s Vaším požadavkem na základě kvalifikovaného odhadu uskutečnila za poslední dva roky na ulici Jihlavská 2.080 kontrol v době od 18.00 hod. do 7.00 hod. a v době od 9.00 hod. do 18.00 hod. 2.912 kontrol. Na ulici Tvrdého v době od 7.00 hod. do 15.00 hod. za poslední dva roky realizovala 1.768 kontrol prostřednictvím strážníků MPB.