Počet zaměstnanců

17.04.2009 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 06/2009
Datum doručení žádosti dne: 3. 4. 2009
Informace byla poskytnuta dne: 17. 4. 2009

Záznam o poskytnutí informace:

Statutární město Brno ke dni 1.4.2009 zaměstnává 635 zaměstnanců Městské policie Brno s tím, že uváděný počet zahrnuje i zaměstnance bez Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti strážníka, také zaměstnance na mateřské i rodičovské dovolené.

Strážníci plní úkoly dle zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, v nepřetržitém provozu v rámci běžného výkonu služby, cílenými kontrolními akcemi zaměřenými na určitou problematickou oblast a dále pořádkovými opatřeními. Pořádková opatření odpovídajícím způsobem reagují na velmi aktivní dění ve statutárním městě Brně, které slouží k zabezpečování veřejného pořádku zejména při politickém, společenském, sportovním a kulturním dění tím, že organizovaně dochází ke zvýšené kumulaci strážníků při plnění jejich úkolů ze zákona.

Standardně má denně každý revír (v rámci města je 8 revírů) v terénu jednu dvoučlennou autohlídku, pouze revír Střed má až čtyři. Každá jednotka (7 jednotek) má jednu autohlídku, a z toho Jednotka operativního zásahu až tři a Jednotka dopravní dvě autohlídky, vše v nepřetržitém provozu. Dále na teritoriu statutární města Brna působí několik pěších hlídek v počtu 4-8 strážníků na každém revíru v jednosměnném nebo dvousměnném provozu s předpokládaným koncem pracovní doby až ve 20. hodin.

Vedoucí zaměstnanci pořádkových útvarů Městské policie Brno odpovídají za zabezpečování výkonu činnosti strážníků, řídí a koordinují jejich činnost a stanovují priority plněných úkolů. Strážníci se pak cíleně zaměřují především na problematická místa dle nápadu trestné a přestupkové činnosti, plní úkoly na základě poznatků z vlastní činnosti strážníka, dle potřeb města i příslušné městské části a samozřejmě zasahují na oznámení na linku tísňového volání občanů.