Počet odňatých osvědčení strážníků

28.04.2009 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 07/2009
Datum doručení žádosti dne: 17. 4. 2009
Informace byla poskytnuta dne: 23. 4. 2009

Záznam o poskytnutí informace:

V roce 2007 a 2008 podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění účinném do 31.12.2008, nebylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje žádnému strážníkovi Městské policie Brno odejmuto osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů k výkonu povinností a oprávnění strážníka.