Oznámení o porušování Tržního řádu

26.08.2008 | Poskytované informace

 

Číslo jednací: 106 – 11/2008
Datum doručení žádosti dne: 8. 8. 2008
Informace byla poskytnuta dne: 20. 8. 2008

Záznam o poskytnutí informace:

1/ MP přijala oznámení na tísňovou linku č. 156 dne 29. 7. 2008 v 22:29 hod. od anonymního oznamovatele na údajné porušování Tržního řádu v Brně – Komín, na ulici Svratecká v restauraci Turbína s tím, že restaurace má otevřenou zahrádku po zavírací době. Hlídka MP  v rámci své kontrolní činnosti byla na místě již ve 22:23 hod., provedla kontrolu dodržování nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení, a shledala oznámení negativním, tzn. porušení Tržního řádu nebylo zjištěno a zahrádka byla zavřená.

2/ MP přijala oznámení na tísňovou linku č. 156 dne 31. 7. 2008 v 22:08 hod. od anonymního oznamovatele na údajné porušování Tržního řádu v Brně – Komín, na ulici Svratecká v restauraci Turbína s tím, že restaurace má otevřenou zahrádku po zavírací době a prý dochází k rušení nočního klidu. Hlídka se na místo dostavila ve 22:20 hod. a shledala oznámení negativním, k rušení nočního klidu nedocházelo a zahrádka byla prázdná.

3/ Na Vaši stížnosti ze dne 7.7.2008 bylo odpovězeno dopisem MP ze dne 1.8.2008 pod č.j. MP/STI/116/08/Pa, který jste převzal dle doručenky dne 8.8.2008, což potvrzuje i doručená následná Vaše další stížnost ze dne 12.8.2008, na kterou Vám bude v zákonné lhůtě (do 60ti dnů od jejího doručení) poskytnuta odpovídající odpověď.