Oficiální dotaz pro vysílání Free Rádia

16.03.2011 | Poskytované informace

Číslo jednací: 106 – 07/2011
 Datum doručení žádosti dne: 6. 3. 2011
 Informace byla poskytnuta dne: 15. 3. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

Položené otázky se vztahují ke konkrétní kauze, reakce MPB na přijatá opakovaná oznámení na tísňovou linku MPB.

K otázce č. 1:
První oznámení přijato v 19,10 hod. na vyřešení dopravní situace na ul. Gorkého, kde vozidlo brání výjezdu vozidla z parkovacího místa. Hlídka MPB se dostavila na místo k prověření oznámení v 19,40 hod. a na místě shledala oznámení negativním.
Není tedy pravdou, jak uvádíte, že hlídka přijela až po 50ti minutách od oznámení.
Druhé oznámení přijato ve 20,30 hod., že v křižovatce ulic Gorkého x Stojanova stojí vozidlo v křižovatce. Hlídka MPB ve 20,38 hod. shledala oznámení pozitivním s následným řešením.
Z šetření inspekce ředitele MPB je zřejmé, že dojezdy hlídky MPB byly bez prodlení a odpovídaly kapacitním možnostem i nutnosti plnění dalších úkolů MPB.

K otázce č. 2 a 3:
K prvnímu výjezdu lze sdělit, že po příjezdu hlídky MPB na místo z důvodu vozidla blokujícího výjezd vozidla z parkovacího místa, došlo k vyhledávání na ulici vozidla stojícího ve druhé řadě, s důrazem na kontrolu parkování zohledňující zejména zachování plynulosti silničního provozu. Na základě této úvahy bylo shledáno oznámení negativním s tím, že hlídka MPB odjela k plnění dalších úkolů.
Na základě výše uvedeného byl s touto pracovnicí MPB proveden vedoucím jednotky MPB za účasti inspekce ředitele MPB pracovněprávní pohovor s poučením, že porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích v určitém místě musí vnímat komplexně a pokud by měla časový prostor, je povinna řešit veškeré přestupky, nikoli pouze oznámenou věc.